суббота, 10 августа 2013 г.

Права женщин Бессарабии в межвоенный период.

Статья из румынской газеты "Adevarul" от 11 января 1919 года.
Обсуждается парадоксальная ситуация, сложившаяся в Бессарабии после её присоединения к Румынии.
К 1918 году бессарабские женщины уже обладали правом голоса.
В Румынии у женщин такого права не было.
Поэтому после 1918 года и у женщин Бессарабии данное право было отобрано.
(Напомню, что в Румынии женщины получили право голоса лишь в 1938 году).

Dreptul de vot al femeilor în Basarabia

O chestiune care va da de sigur loc la discuţii interesante este chestiunea dreptului de vot al femeilor de dincolo de Prut. Se ştie că una din consecinţele revoluţiei ruseşti a tost libertatea dreptului de vot pentru toată lumea, deci şi al femeilor. Basarabia întorcându-se spre patria-mumă şi-a adus cu ea toate libertăţile, obţinute prin grele lupte, alături de marea democraţie rusă.
Principiul dreptului de vot a fost admis de guvernanţii noştri, dar acum chestia se complică. Guvernul nu vrea să ţină cont de dreptul ce au femeile basarabene şi nu vor fi admise la vot. Şi, ca să se poată aprecia această călcare de drept, putem adăuga că în Basarabia avem o pletoră de femei culte foarte conştiente de drepturile şi datoriile lor. Mişcarea de eliberare a acestei provincii a fost condusă de multe femei superioare cărora azi guvernul nu vrea să le recunoască dreptul pentru care au muncit cu râvnă şi nobil devotament. Apoi trebue să se ştie că în Basarabia sunt şcoli în toate satele, sunt şi gimnazii la sate, aşa că nu avem deaface cu o populaţie femenină analfabetă şi inconştientă de datoriile cetăţeneşti. Dreptul de vot al femeilor este deci o chestiune de mare însemnătate şi suntem convinşi că va da de gândit guvernului înainte de a pune în aplicare o deciziune ce desminte afirmaţiunile democratice făcute până mai deunăzi basarabenilor.
Кишинёв, 1930-е гг.

Кишинёв, 1930-е гг.

Комментариев нет: